Slottsbiografen

Historik

Hantverk

Utställningar

Ett av syftena med att bygga Slottsbiografen var att använda den även för Upsala Fabriks- och Handtverksförenings verksamhet. Till exempel hålls fortfarande varje år utdelningsceremonin för mästar- och gesällbrev i lokalen.

 

Lokalen var också utformad för att rymma hantverksutställningar. Redan 1915 hölls Uppsala Läns Hemslöjdutställning i lokalen då man även utnyttjade festvåningen ovanför biografen.

Stacks Image 629