Slottsbiografen

Kontakt

Stacks Image 446

Adress:

Slottsbiografen
Nedre Slottsgatan 6D
753 09 Uppsala

Telefon:

mobil 070-237 54 65

Epost:

info@slottsbio.com

 


Slottsbiografen ägs och drivs av Uppsala Fabriks- och Hantverksförening. Den hyrs ut till arrangörer, föreningar, företag etc som vill anordna egna arrangemang lämpliga för lokalen.


 

Hyresvillkor

Lokalen får endast användas för angivet syfte. Lokalen är kulturminnesskyddad och verksamheten i den skall anpassas därefter. Säkerhetsinstruktioner måste följas. Öppen eld och rökning absolut förbjuden. Den som hyr lokalen åtar sig att inte skada lokal, interiör, inredning, utrustning samt ej heller Slottsbiografens renommé. Den som hyr lokalen tar även på sig ansvaret för eventuella tillstånd, rättigheter, avgifter och försäkringar som arrangemanget kräver. Filmvisning kräver alltid visningsrättsinnehavarens medgivande. Åldersgränser skall följas. Ytterligare villkor kan ställas beroende på arrangemang.