Slottsbiografen

Uthyrning

Stacks Image 446

Slottsbiografen i Uppsala går att hyra för konferenser, föreläsningar, evenemang, musik- och teaterföreställningar, bröllop, filmvisning mm. Salongen rymmer 130 platser. Möjlighet att visa DCP, 35mm och 16mm film samt DVD och dataprojektor. Trådlösa mikrofoner, OH-projektor, talarstol och piano finns också.


Platsplan för Slottsbiografen:

Stacks Image 448

Klicka på Kontakt här bredvid för adress och telefonnummer eller skicka epost till bokning@slottsbio.com.

Våningen ovanför biografen inrymmer en festvåning som drivs av Hambergs restaurang. För förfrågningar om festvåningen kontakta dem på deras hemsida eller per epost info@hambergs.se eller telefon 018-71 11 50.
Villkor

Lokalen får endast användas för angivet syfte. Lokalen är kulturminnesskyddad och verksamheten i den skall anpassas därefter. Säkerhetsinstruktioner måste följas. Öppen eld och rökning absolut förbjuden. Den som hyr lokalen åtar sig att inte skada lokal, interiör, inredning, utrustning samt ej heller Slottsbiografens renommé. Den som hyr lokalen tar även på sig ansvaret för eventuella tillstånd, rättigheter, avgifter och försäkringar som arrangemanget kräver. Filmvisning kräver alltid visningsrättsinnehavarens medgivande. Åldersgränser skall följas. Ytterligare villkor kan ställas beroende på arrangemang.